# Tên Level
1 Quỷ0Đầu 102
2 TamLong 102
3 NhạtPhai 102
4 NhấtKiếm 99
5 CấtĐồ 99
6 Ông 91
7 LyMặcSầu 89
8 HùngPK 89
9 Pkno1 89
10 vutriluan 89